ტელეფონის შემთხვევები

კომდომ სატელეფონო შემთხვევები შექმნილია და იბეჭდება შიდასახელმწიფოებრივი ტექნოლოგიის გამოყენებით, პრემიუმ ბეჭდვის მისაღწევად. ჩვენ გთავაზობთ შემთხვევებს შემდეგი ტელეფონებისთვის:

 • iPhone 5 / 5
 • iPhone 6 / 6
 • iPhone Plus Plus / 6 Plus
 • iPhone 7
 • iPhone 7 Plus
 • Samsung Galaxy S4
 • Samsung Galaxy S5
 • Samsung Galaxy S6
 • Samsung Galaxy S6 Edge
 • Samsung Galaxy S7
 • Samsung Galaxy S7 Edge
 • Samsung შენიშვნა 4
 • Samsung შენიშვნა 5
 • Samsung შენიშვნა 7

ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ:
ერთსაფეხურიანი პრიალა პლასტიკური ყუთი სუპერ სუსტი პროფილისგან
გამძლე, ზემოქმედების წინააღმდეგობა და ყველა პორტთან / კონტროლზე მარტივი წვდომა.